• Després de més de tres anys des de que varem entrar a s’Assecador dels 3 cruis, Agrohoritzontal ens hem tornat a penjar la closca a l’esquena i hem deixat el local en rera. Des d’aquest juny, ens estam establint al local de l’Ecoxarxa, al Passatge Antoni Torrandell.

    Encara ens hi estam acomodant. Per ara hem canviat el dia de repartiment de les senalles als dimecres.

    Un altre canvi gran dels darrers temps és que hem canviat la periodicitat de les nostres assemblees. De l’assemblea mensual que manteníem des del començament, hem passat a una assemblea bimensual. Tot i que pensam que és important compartir els motius d’aquesta decisió perquè poden aportar a altres projectes, encara no els tenim massa elaborats. En poder descriure’ls millor, els compartirem també en aquest blog.